پناهگاه سیزده ساله طالبان در زابل به دست نیروهای امنیتی افتاد

یک پناهگاه امن طالبان در مرکز ولایت زابل پس از سیزده سال از چنگ طالبان خارج شده و به دست نیروهای امنیتی افتاد.

یک پناهگاه امن طالبان در مرکز ولایت زابل پس از سیزده سال از چنگ طالبان خارج شده و به دست نیروهای امنیتی افتاد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، تپۀ تبسخر که یک ساحۀ پیچیده و مغلق است در جنوب شهر قلات، مرکز زابل و مسیر کابل- قندهار قرار دارد و یکی از راه‌های مهم اکمالاتی جنگ‌جویان خارجی و داخلی به چهار ولسوالی شمال این ولایت به شمار می‌آمد.

این منطقه که حدود ۲۰ روستا دارد مردم آن شکایت می‌کنند که شماری از آنان به دلیل درگیری و جنگ پی‌هم طی این مدت به بیماری روانی مبتلا شده‌اند.

در این محل مدت سیزده‌سال طالبان حکم‌فرما بودند اما به تازه‌گی توسط نیروهای مشترک ارتش و پولیس ملی پاک‌سازی شده‌ است.

باشنده‌گان روستاهای تپۀ تبسخر هنوز یاس و هراس دارند و می‌گویند که به جز جنگ و درگیری به هیچ چیزی آشنایی ندارند و زنان و کودکان‌شان به خاطر این جنگ‌ها به بیماری روانی سردچار شده‌اند.

آنان که در وضعیت بد اقتصادی نیز قرار دارند می‌گویند دولت برای‌شان باید مکتب بسازد.