اسد ۲۳, ۱۳۹۹

پناهگاه سیزده ساله طالبان در زابل به دست نیروهای امنیتی افتاد

یک پناهگاه امن طالبان در مرکز ولایت زابل پس از سیزده سال از چنگ طالبان خارج شده و به دست نیروهای امنیتی افتاد.

یک پناهگاه امن طالبان در مرکز ولایت زابل پس از سیزده سال از چنگ طالبان خارج شده و به دست نیروهای امنیتی افتاد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، تپۀ تبسخر که یک ساحۀ پیچیده و مغلق است در جنوب شهر قلات، مرکز زابل و مسیر کابل- قندهار قرار دارد و یکی از راه‌های مهم اکمالاتی جنگ‌جویان خارجی و داخلی به چهار ولسوالی شمال این ولایت به شمار می‌آمد.

این منطقه که حدود ۲۰ روستا دارد مردم آن شکایت می‌کنند که شماری از آنان به دلیل درگیری و جنگ پی‌هم طی این مدت به بیماری روانی مبتلا شده‌اند.

در این محل مدت سیزده‌سال طالبان حکم‌فرما بودند اما به تازه‌گی توسط نیروهای مشترک ارتش و پولیس ملی پاک‌سازی شده‌ است.

باشنده‌گان روستاهای تپۀ تبسخر هنوز یاس و هراس دارند و می‌گویند که به جز جنگ و درگیری به هیچ چیزی آشنایی ندارند و زنان و کودکان‌شان به خاطر این جنگ‌ها به بیماری روانی سردچار شده‌اند.

آنان که در وضعیت بد اقتصادی نیز قرار دارند می‌گویند دولت برای‌شان باید مکتب بسازد.