پناهندگان در اروپا و پرتگاه بحران انسانی

151026010143_migrants_624x351_ap_nocredit

با گسیل شدن سیل جدیدی از پناهندگان سوری و عراقی به یونان، مرزهای این کشور با مقدونیه در روزهای گذشته شاهد درگیری شدید نیروهای پولیس با پناهجویان بود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، پولیس مقدونیه با پرتاب گاز اشک آور به سمت ۳۰۰ تن از پناهجویان با آنان درگیر شده است.

از سوی دیگری از مرزهای یونان و مقدونیه، ۱۳ هزار آواره در انتظار تصمیم نهایی اتحادیه ی اروپا و ترکیه برای سامان دادن به این پناهجویان اند.

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور آوارگان پیشتر اوضاع پناهندگان به اروپا را اسف بار اعلام کرده بود.

مرگ صدها زن و کودک در راه رسیدن به اروپا در شرق مدیترانه و کوتاهی دولت های اروپایی در قبال پذیرش پناهندگان گویای اهمال اتحادیه ی اروپاست.

به گفته ی مسئولان این اتحادیه از مجموع ۱.۸ میلیارد یوروی وعده داده شده توسط کشورهای اروپایی برای حل بحران آوارگان، تنها ۲۴ میلیون یورو پرداخت شده است.

انا ساباتووا از مسئولان حقوق بشر در چک پس از دیدار از یک کمپ آوارگان گفت که شرایط آن مغایر با کنوانسیون های بین المللی و بدتر از یک زندان است. در همین راستا بسیاری از تحلیلگران، موقعیت پناهجویی به اروپا را در لبه ی پرتگاه تبدیل شدن به یک بحران انسانی تمام جانبه به شمار می آورند.

افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی و رشد افراطی گرایی ملی و تنفر از بیگانگان به عمق بحران آوارگان افزوده است. پیش از این نیز فعالان حقوق بشر از خشونت، ضرب و شتم و برخوردهای تحقیرآمیز با آوارگان و نقض حق غذا و بهداشت ابراز نگرانی کرده بودند.

صبح امروز نیز سرمقاله ی روزنامه ی گاردین مسئولیت کشته شدن دها تن از آوارگان را متحمل اروپا نمود. گاردین با انتقاد از عملکرد کشورهای اروپایی در وخامت بحران سوریه، راه حل را در پایان یافتن درگیری ها در سوریه و نه در نشست های بروکسل به شمار آورد.

Author