شهرداری کابل از فروریختن «پل کمپنی» در ناحیه‌ پنجم شهر کابل خبر داده و میگوید که راه بدیل برای رفت و آمد مسافرین در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، پل کمپنی که طولانی ترین پل دریایی کابل و راه مواصلاتی شاهراه کابل – قندهار به دلیل فرسودگی زیاد در سیلاب‌ های چند روز اخیر، شب گذشته فروریخته است.

مسوولان شهرداری کابل گفته اند که به دنبال سرازیر شدن سیلاب‌ های چند روز اخیر از دوازده دهانه «پل کمپنی»، فشار بیشتر روی چهار دهانه‌ آن بوده و بخشی از زمین آن با فرسایش روبرو شده است.

جلیل سلطانی، سخنگوی شهرداری کابل به خاورمیانه گفت که تیم‌ های عملیاتی آنها، بعد از ظهر روز پنج‌ شنبه برای استحکام سازی و جلوگیری از فروریختن این پل دست به کار شده بودند؛ اما موفق به جلوگیری از فروریختن آن نشدند.

به گفته وی، خاک زیر چهار دهانه‌ پل کمپنی شاریده و تمام خاک و ریگش تخلیه شده بود که در نتیجه ساعت یک شب گذشته فروریخت.

سلطانی با بیان اینکه در این رویداد به کسی آسیب نرسیده، اظهار داشت که برای مسیر تردد شهروندان ولایات مرکزی و جنوبی به کابل راه بدیل در بالاتر از پل کمپنی در نظر گرفته شده است.