اسد ۲۰, ۱۳۹۹

پشتیبانی مالی اسرائیل از داعش

1-ISIS-Israelبه گزارش پایگاه خبری”فاینشنال تایمز” اسرائیل در شش ماه نخست سال جاری میلادی حدود ۱ میلیارد دالر از کردستان عراق و داعش نفت خریداری کرده و به موازات آن خرید نفت از آذربایجان را کاهش داده است.

این پایگاه خبری نوشت در سه ماه و نیم گذشته ۳ چهارم نفت موردنیاز اسرائیل از کردستان عراق تامین شده است و کردها عایدات نفتی مستقلی از دولت مرکزی برای اهداف تجزیه طلبانه خود در عراق، سوریه و ترکیه وتقویت توان نظامی خود صرف می کنند.

به گزارش “ویرچولاذ” آذربایجان در بهار امسال یک سوم نفت کرکوک عراق توسط ترکیه (دو شرکت اقتصادی ونفتی متعلق به پسر و داماد اردوغان) از طریق بندر جیحان ترکیه به اسرائیل منتقل شده است. اسرائیل قبلا نفت خود را عمدتا از سه کشور روسیه، آذربایجان و قزاقستان خریداری می کرد اما برای حمایت از داعش و کردستان عراق برای بقاء و تفرقه افکنی در منطقه خرید نفت از آذربایجان را کاهش و از کردهای عراق و داعش نفت خریداری می کند.

بر اساس تحلیل فاینشنال تایمز، اسرائیل می خواهد نفت کردستان و مناطق تحت تسلط داعش را جایگزین نفت آذربایجان کند. نفت دعش توسط تانکرهای نفتی توسط میلیاردر آذربایجانی به نام” مبارز منسیم اف” وشریک تجاری او”برات آل بایراک” داماد اردوغان به اسرائیل منتقل می شود.