پس لرزه های فاجعه قندوز در ولایت بغلان محسوس است

با آنکه کشتار مردمان عامه در قندوز یک مورد تازه در ولایت های شمالی و شمال شرقی خوانده می شود، اما به گونه کوچکتر، اینگونه واقعات در شاهراه های بغلان که به ولایات شمال شرقی و شمالی امتداد دارد در گذشته به وقوع پیوسته است.

آگاهان امور در بغلان نگران آینده اند و می گویند شورشیان طالب با دسترسی شان در شاهراه های پلخمری – قندوز و پلخمری –  سمنگان می توانند شبیه فاجعه قندوز را در بغلان تکرار کنند.

عزیزالرحمن سخی زاده استاد دانشگاه و آگاه مسایل سیاسی در بغلان در پاسخ خبرنگار خاور میانه در مورد اینکه چند فیصد امکان وقوع کشتار و گروگان گیری عابرین درین شاهراه ها وجود دارد؟ گفت:

” طالبان در شاهراه پلخمری – قندوز در ساحات جرخشک ولسوالی بغلان مرکزی، بالادوری، پوزه ایشان شهر پلخمری و در شاهراه پلخمری- سمنگان در بخش های از چشمه شیر و کوتل رباطک دسترسی دارند  و ۹۰ درصد امکان وقوع چنین فاجعه می رود”.

به گفته آقای سخی زاده در چندین مورد شورشیان با متوقف ساختن وسایط نقلیه به تلاشی و جستجوی افراد دولتی در مسیرها پرداخته اند.

این درحالیست که سال گذشته در مسیر ولسوالی بغلان مرکزی – شهر پلخمری ریس ثارنوالی نظامی بغلان و عبدالجبار اسلامی ولسوال برکه در نزدیکی پاسگاه امنیتی از سوی شورشیان طالب کشته شدند.

در همین حال گفته می شود که شورشیان در گروگان گیری قندوز، برای شناسایی افراد دولتی از وسیله “بایومتریک” استفاده کرده اند.

از سوی هم گفته های وجود دارد که طالبان در ولایت بغلان نیز به این وسیله برقی که قابلیت تشخیص هویت افراد دولتی بویژه افراد نظامی را دارد، دسترسی دارند.

ولایت بغلان گلوگاه شمال خوانده می شود و ۸ ولایت شمالی و شمال شرقی را به مرکز کشور وصل می سازد، شهروندان بغلان و عابرینِ که ازین مسیرها عبور می کنند نگران امنیت شان هستند.

محمد اجمل باشنده ولایت بغلان که در ولایت بلخ دانش آموز است از نا امن بودن مسیر رفت آمدش در هراس است او می گوید:

“اگر بخواهیم که در ایام رخصتی به طرف بغلان برویم یا دوباره به مزار شریف، از نا امن بودن راه خیلی می ترسیم، چون در سالهای گذشته طالبان در ولایت غور چندین فرد بیگناه را کشتند و روز گذشته در قندوز این واقعه تکرار شد، بخاطریکه طالبان می توانند به سرک های بیایند و موتر ها را تلاشی کنند”.

بخش های در ساحات دندغوری و دندشهاب الدین در حومه های شهر پلخمری تحت کنترول طالبان قرار دارد و به گفته آگاهان اکثر حملات این گروه ازین بخش ها طراحی می شود.

پیش ازین در طی دو سال گذشته نزدیک به ۵۰ تن در مسیر ولایت های غزنی و لوگر از سوی شورشیان طالب کشته شده اند.

در آخرین مورد بامداد روز سه شنبه شورشیان در مسیر راه علی آباد – قندوز نزدیک به ۲۲۰ تن مسافران را متوقف و از میان آنان ۱۰ تن را کشته اند و در حدود ۱۰ تن دیگر هنوز هم در قید این گروه به سر می برند.

آگاهان و شهروندان بغلان از حکومت مرکزی و مقام های محلی این ولایت می خواهند که برای تامین امنیت جان مسافران و جلوگیری از کشتار بیرحمانه مردمان ملکی تدابیر لازم اتخاذ نمایند.