پس از بازسازی میدان هوایی تخار، اولین هواپیما در آن نشست کرد

26 فوریه 2017

میدان هوایی شهر تالقان پس از ترمیم و بازسازی، صبح امروز شاهد نشست اولین هواپیما بود.

مقام ها در ولایت تخار می گویند، صبح امروز (8حوت) یک فروند هواپیمای N102MF که از آن به مقاصد مسافربری استفاده می شود در میدان هوایی این ولایت نشست کرده است.

سنت الله تیمور، سخنگوی والی تخار به خبرگزاری خاورمیانه گفت، این میدان هوایی با معیارهای جهانی ساخته شده و مصارف ترمیم و بازسازی آن از سوی والی تخار و باشنده گان شهر تالقان پرداخته شده است.

بر اساس معلومات آقای تیمور؛ بازسازی این میدان هوایی از ماه حمل سال 1395 آغاز شده و بجز آسفالت رندوی، تمام کارهای تخنیکی دیگر آن به هزینه 2 میلیون دالر امریکایی تکمیل شده است.

به گفته وی، پیشنهادهایی نیز بمنظور همکاری حکومت افغانستان در قبال آسفالت رندوی آن به نهادهای مسوول دولتی فرستاده شده و در صورت عدم همکاری حکومت افغانستان هم به زودترین فرصت کار آسفالت آن به همکاری مردم آغاز می شود.

خلبانان نیز از بهتر بودن وضعیت پرواز و نشست در میدان هوایی تالقان ابراز رضایت نموده گفته اند، این میدان هوایی قادر به پذیرایی از نشست و پرواز هواپیماهای بزرگ نیز است.

ساخت یک میدان هوایی برابر با معیارهای جهانی از مصرف مردم در افغانستان بی پیشینه خوانده می شود و به گفته شهروندان تخار این کار از بهر فراهم شدن سهولت ها در زنده گی شان مفید دانستند.

به گفته مقام های محلی تخار، پیشنهادهایی هم به شرکت های هوایی در کشور فرستاده شده و این شرکت ها نیز از آغاز فعالیت های شان اعلام آماده گی کرده اند.

میدان هوایی شهر تالقان هم اکنون با 35 متر عرض و 2 کیلومتر طول خط رندوی آماده پرواز و نشست هواپیماهای کوچک است و گفته می شود 1/5 کیلومتر ساحه انکشافی نیز دارد.

میدان هوایی تالقان از جمله 17 میدان هوایی منطقه یی در افغانستان است که طی سال های اخیر در اثر بی توجهی مسوولان محلی از فعالیت بازمانده بود.

محراب الدین ابراهیمی

افتتاح

تالقان

تخار

میدان هوایی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.