پسر معاون اول مجلس سنا در تظاهرات امروز کابل کشته شد

۱۲ جوزا ۱۳۹۶

سالم ايزديار فرزند محمد علم ايزديار معاون اول مجلس سنای کشور در تظاهرات امروز با شلیک گلوله نیروهای پولیس ملی کشته شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، معترضان پس از آنکه میخواستند خود شان را به دروازه ارگ ریاست جمهوری برسانند با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شدند و بلاخره پس از یک سلسله سرو صدا نیروهای پولیس آغاز به شلیک هوایی کردند.

در جریان شلیک هوایی شماری از معترضان پراکنده شدند و شماری هم با نیروهای امنیتی درگیرشدند و در نتیجه شلیک نیروهای پولیس پسر محمد علم ایزدیار با شمار دیگر زخمی شدند اما پسر معاون اول مجلس سنا پس از آنکه به شفاخانه منتقل گردید، جان باخت.

سالم ایزدیار چندي قبل ماستري اش را از كشور هندوستان بدست آورده بود.

در همین حال معترضان در محل انفجار خونین روز چهارشنبه در چهارراهی زنبق خیمه تحصن بر پا کرده اند.

پسر معاون مجلس سنا

تظاهرات

جمعه

چهارراهی زنبق

در کابل کشته شد

سالم ایزدیار


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.