پرونده محکومان به اعدام در اختیار رئیس جمهور

0,,4560092_4,00_0قرار است تا پرونده تروریستان محکوم به اعدام، امروز برای تصمیم نهایی در اختیار رئیس جمهور قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در کنفرانس مشترک خبری با شماری از سخنگویان دولتی اظهار داشت که این پرونده از سوی نهادهای عدلی و قضایی به رئیس جمهور داده می شوند.

مرتضوی گفت که این پرونده ها شامل آن عده تروریستانی است که پیش از این به اعدام محکوم شده اند و قرار است علت این حکم و ارزیابی عادلانه بودن حکم مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته وی، در صورت عادلانه بودن حکم، رئیس جمهور تصمیم نهایی را خواهد گرفت و به گفته خود منبی بر اعدام تروریستان پایبند خواهد بود.

معاون سخنگوی رئیس جمهور تصریح کرد که پرونده انس حقانی، برادر سراج الدین حقانی هنوز تکمیل نشده و بعد از تکمیل شدن، پرونده در اختیار رئیس جمهور قرار خواهد گرفت.

پیش از این رئیس جمهور در سخنرانی اش در نشست مشترک با اعضای شورای ملی، گفته بود که حکومت فیصله محاکم در مورد هراس افگنان و شورشیان را تطبیق می کند، حتی حکم اعدام را.