پروازهای بین المللی از فرودگاه مزار شریف آغاز می شود

قرار است تا یک هفته دیگر شرکت های هوایی پرواز های بین المللی خود را از فرودگاه مولانا در مزارشریف آغاز کنند.

به گزارش خبرگزاری خاور میانه، قرار بود پرواز های بین المللی از فرودگاه مولانادر مزارشریف  پس از گشایش آن آغاز شود اما آنچه دلیل توقف این پرواز ها ازسوی وزارت ترانسپورت خوانده می شود وجود چند مشکل تخنیکی دراین فرودگاه است که روی حل آن کارجریان دارد.

قرار است نخست پروازهای بین المللی از فرودگاه مولانا درشهر مزارشریف به مقاصددوبی، ترکیه، هندوستان، ایران وپ اکستان آغاز شود.

 فرودگاه مزار شریف به همکاری کشور ترکیه ساخته شده و کار های جزئی و مهم تخنیکی روی آن ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.