پرتاب اولین ماهواره در فضا طی یک ماه آینده در افغانستان

۱۰ دلو ۱۳۹۲

وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی افغانستان تفاهم نامه پرتاب اولین ماهواره ای “افغان ست 1” را در مدار فضایی به ارئه خدمات دیجیتالی با یک شرکت خارجی در کابل امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، قرار داد این پروژه میان وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی افغانستان و کمپنی یوتل ست Eutelsat به امضا رسید و قرار است طی یک ماه دیگر این ماهواره در مدار فضای زمین قرار داده شود.

امیرزی سنگین اهمیت این پروژه را برای افغانستان فوق العاده خوانده گفت که ارزش معنوی این ماهواره برای افغانستان بیش از 100 میلیون دالر است چون ما صاحب یک ماهواره میشویم. به گفته او این ماهواره سالانه حدود 15 میلیون دالر مفاد مالی نیز برای افغانستان خواهد داشت.

سنگین افزود، این ماهواره قبلا در مدار فضایی نصب بود وبا امضای قرار داد میان افغانستان وکمپنی یوتل ست به مدار فضایی افغانستان جابجا ونصب میشود.

آقای میشل دی روزن رییس عمومی کمپنی یوتل ست امضای این توقفنامه را یک فرصت عالی برای افغانستان تلقی کرده گفت که داشتن یک ماهواره خود یک امتیاز برای ارئه خدمات دیجتالی برای یک ملت میباشد.

وی افزود«ستلایت که افغان ست ون، نه تنها افغانستان که تمام منطقه، کشورهای همسایه، اسیای میانه را پوشش میدهد. وهمچنان به افغانها اجازه میدهد که با کشورها، شرکت ها ومردم دراین منطقه بزرگ ارتباط برقرار سازد.»

آقای میشل با اشاره به کارویژه آموزشی وتحصیلی ماهواره در جهان مدرن ابراز عقیده می دهد که این ماهواره برای افغانستان در ارائه خدمات اجتماعی نیز موثر میباشد.

به گفته او ویژه گی دیگری ماهواره این است که خدمات دیجتالی از طریق ماهواره فوری وبا کیفیت صورت میگیرد.

آقای غلام نبی فراهی معین وزارت اطلاعات وفرهنگ افغانستان نیز موجودیت ماهواره بنام افغان ست ون در مدار زمین را دارای اهمیت تعریف میکند.

« داشتن ماهواره نه تنها برای وزارت مخابرات که به تمام افغانها یک افتخار است ما بعد از این نشرات رسانه ای به مقیاس منطقه وجهان از طریق ماهواره خود ما خواهیم داشت.»

به گفته او نشرات جهانی تلویزیون های افغانستان هر روز مسدود میشدند ولی دیگر این مشکل بروز نخواهد کرد.

ماهواره افغان ست ون در ارتفاع 36000 کیلومتر در 48 درجه شرقی نصب میشود.

به گفته مسولان ماهواره ای افغان ست ون در خدمات مخابراتی، انترنیتی وارتباطات قوای نظامی کشور کمک بزرگی خواهد کرد.

سیدامین بهراد، خبرگزاری خاورمیانه، کابل

افغان ست 1

افغانستان

خدمات

ماهواره

مخابرات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.