پای حقوق بشر ایران هم به قضیه ستایش رسید

۳۰ حمل ۱۳۹۵

Setayesh-Ghoreishi-Nasimfun.com-0ستاد حقوق بشر ایران، جنایت هولناک علیه ستایش، دختر شش ساله افغانستان را به شدت محكوم كرد و از مسئولین قضایی ذی ربط خواست تا با جدیت، قاطعیت و فوریت به این فاجعه رسیدگی و با مسبب یا مسببان آن مطابق قوانین برخورد نمایند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ستایش قریشی، به تاریخ 21 حمل به شکل فجیعی از سوی پسر همسایه اش به قتل رسیده و این جنایت، واکنش های زیادی به دنبال داشت.

كاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همكاری های بین المللی قضایی ستاد حقوق بشر ایران می گوید که ایران میزبان حدود سه میلیون مهاجر از افغانستان است و همواره از تمام منابع و ظرفیت های خود برای رسیدگی به وضعیت آنان استفاده كرده است.

وی ضمن تسلیت به خانواده ستایش قریشی، تاكید كرد که در نظام قضایی تفاوتی بین اتباع ایران و افغانستان در رسیدگی به وضعیت هایی مانند قتل وجود ندارد.

به باور غریب آبادی، جنایت، جنایت است، فرقی نمی كند كه مرتكب آن چه ملیتی داشته باشد. هر كه باشد با آن قاطعانه و جدی برخورد خواهد شد.

پیش از این نیز، مجلس شورای اسلامی ایران نیز با تاکید بر رسیده گی جدی به پرونده ستایش قریشی، این عمل را به شدت نکوهش کرده و وعده داده بود که قاتل به سزای عملش برسد.

ایران،

حقوق بشر،

رسیدگی،

ستایش،

فجیعی،

قتل،

قضایی،

قضیه ،

قوانین،

واکنش های،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed