پایان عملیات تصفیوی در فاریاب

۷ جدی ۱۳۹۲

عملیات هفت روزه نیروهای امنیتی که به منظور مساعد ساختن زمینه برگزاری انتخابات در ولسوالی پشتونک فاریاب راه‌اندازی شده‌ بود با موفقیت به پایان رسید. بر اساس اطلاعات به دست آمده، ٩ مخالف مسلح کشته و مجروح شده و ١٢ قريه تصفيه گرديده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمدرضا رضا، سخنگوی لوای اول قول اردوی 209 شاهین در فاریاب گفته است: این عملیات با مشارکت اردو، پولیس ملی و سرحدی و از هفت روز قبل راه‌اندازی شده بود که در جریان آن شش مخالف مسلح کشته و سه تن زخمی شدند، 12 قریه پاک‌سازی شده در منطقه عطاخان خواجه پشتونکوت قرار داشتند.

به گفتۀ رضا، دو مخفيگاه طالبان نيز از بين رفته و در جريان عمليات ، صرف دو عسکر اردوى ملى مجروح گرديده است.

اما قارى يوسف احمدى سخنگوى طالبان مي‌گويد که در پاسخ به اين عمليات، چهار سرباز اردو را کشته و يک تانک را تخريب نموده و نيروهاى امنيتى مجبور به تخليۀ سه پوستۀ امنيتى نيز گرديده‌اند.

سخنگوى لواى اول قول اردوى ٢٠٩ شاهين در فارياب اين ادعا را رد نموده، مي‌گويد : ما اين عمليات را به هدف فراهم نمودن زمينه براى کمپاين انتخاباتى و افراز پنج پوستۀ ملى و سرحدى با موفقيت انجام داده‌ايم.

محمد کاظم امينى، يکى از اعضاى شبکۀ جامعۀ مدنى فارياب مي‌گويد که اخيراً مسئولان اين شبکه در اجلاسى با معاون دفتر معاونت سياسى ملل متحد( يوناما) در ميمنه، از اوضاع امنيتى ابراز نگرانى نموده، گفتند که اگر امنيت تأمين نشود، هيچ نامزدى جرأت کمپاين را نکرده و کسى به پاى صندوق‌هاى رأى دهى نخواهد رفت.

قبل ازين عمليات مشابه در ولسوالى المار نيز انجام شد که  به گفتۀ مردم محل، نتيجۀ مطلوب نداده و مخالفان مسلح دوباره برگشته‌اند.

اما سخنگوى لواى اول قول اردوى ٢٠٩ شاهين در فارياب مي‌گويد که عمليات در ساحات مختلف ادامه داشته و نيروهاى امنيتى، زمينۀ امنيت را براى شروع کمپاين انتخاباتى و انتخابات سال آينده  در سراسر اين ولايت تامين خواهند کرد.

اين درحالى است که پروسۀ ثبت نام براى انتخابات آيندۀ رياست جمهورى، به علت اختطاف چهار کارمند کميسيون انتخابات در ولسوالى المار صورت نگرفته است، اين  کارمندان به شمول يک زن در اواخر ماه سنبله سال جارى توسط افراد مسلح اختطاف گرديده و سپس آزاد شدند. اما سيد معصوم ، رييس دفتر کميسيون انتخابات در فارياب مي‌گويد که پروسۀ ثبت نام در ساير ولسوالى ها و حتى در غورماچ که زير تهديد امنيتى قرار داشته، خوب بوده و در مجموع بيش از يکصد هزار تن به شمول ٢٠ درصد زنان در اين ولايت کارت رأى دهى گرفته‌اند.

اردوی ملی-

طلب

عملیاتها

فاریاب


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.