سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

پایان جنگ داخلی در سودان جنوبی

1893188منابع آفریقایی از پایان جنگ داخلی در کشور سودان جنوبی و آمادگی طرف ها برای تشکیل دولت انتقالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اسکای نیوز عربی اعلام کرد: رئیس سازمان آفریقایی ایگاد اعلام کرد جنگ در سودان جنوبی به پایان رسیده است.

وی تاکید کرد: ۱۵ نوامبر مراسم ویژه ای در جوبا، پایتخت سودان جنوبی درخصوص پایان جنگ داخلی و آغاز مرحله انتقالی در این کشور برگزار خواهد شد.

این کشور جوان پس از آن که «سالواکر میاردیت» رئیس جمهور، اعلام کرد «ریک مچار» معاون وی، قصد دارد علیه وی کودتا کند، شاهد درگیری های خونینی بود که در پی آن ده ها هزار سودانی کشته و زخمی شده و بیش از ۵۰۰ هزار نفر نیز از خانه های خود آواره شدند.

طبق توافقنامه صلحی که میان دولت سودان جنوبی و شورشیان منعقد شد با تاکید بر توافق درخصوص پایان جنگ ۲۰ ماهه، دو طرف درخصوص تشکیل دولت انتقالی به توافق رسیدند.