پایان اعتصاب کاری نمایندگان اهل سنت پارلمان عراق

نماینده های مردم اهل سنت عراق پس از دو هفته اعتصاب کاری و حضور نیافتن در جلسات، روز دوشنبه دو باره در پارلمان این کشور حاضر شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دو جریان عمده اهل سنت عراق در پارلمان این کشور در دو هفته گذشته، جلسات پارلمان را تحریم کرده بودند.

براساس گزارش سانه های محلی، نمایندگان فراکسیون‌های “اتحاد نیروهای ملی” و “ائتلاف ملی” در پارلمان عراق برای دو هفته در جلسات عمومی شرکت نمی‌کردند، با پایان دادن به تحریم خود پس از دو هفته بار دیگر به کرسی‌های خود در پارلمان بازگشتند.

این اتفاق پس از نشست دو جانبه نمایندگان “نیروهای ملی” و “ائتلاف ملی” وابسته به اهل سنت و منتقدان دولت با فراکسیون “هم پیمانی ملی” وابسته به شیعیان انجام شده است.

دو فراکسیون “اتحاد نیروهای ملی” و “ائتلاف ملی” دو هفته قبل در اعتراض به کشته شدن یک نماینده پارلمان اهل سنت، جلسات پارلمان را تحریم کرده بودند.