پاکستان به هدف یک حکومت موازی با کابل طالبان را کمک می کند

AC8AB8D6-4D1C-4B30-9AAA-2F0F5D2FC9F5_mw1024_mh1024_sافراسیاب ختک، یکی از سناتوران پیشین مجلس سنای پاکستان با اشاره به افزایش حمله‌ها در افغانستان گفته‌است دولت پاکستان از خاکش به طالبان افغان اجازه می‌دهند تا به عنوان یک حکومت موازی با کابل در افغانستان عمل کنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، افراسیاب ختک از عمل‌کرد پاکستان به خاطر سیاست دوگانه‌اش در مبارزه با تروریسم به شدت انتقاد کرده است.

وی همچنین با اشاره به حمله هفته گذشته در شهر پیشاور پاکستان گفته‌است حکومت پاکستان می‌خواهد تروریسم را در کشورش توسعه دهد.

آقای ختک در یکی از نوشته های خود که در یکی از روزنامه‌های محلی پاکستان به نشر رسیده گفته‌است که متاسفانه هنوز صحبت مبارزه علیه تروریسم وجود دارد اما پس از تصویب برنامه ملی ضد ترور تفاوت صورت گرفت و باید فرقی میان تروریسم خوب و بد وجود نداشته باشد.

این سناتور پیشین پاکستانی افزوده‌است، اما بعدا به زودی مشخص شد که دولت قصد ندارد علیه جیش محمد، لشکر طیبه و طالبان افغان اقدام کند و اکنون این شبکه‌های بزرگ و شماری از شبکه‌های کوچک زیر سایه حکومت پاکستان کار می‌کنند.

به گفته ختک شبکه‌های یادشده در پاکستان مستقر هستند اما کمک‌های منطقه‌یی و بین‌المللی برای‌شان می‌رسد و جنگ بزرگ در طول یک و نیم سال گذشته در افغانستان و حمله‌های اخیر در پاتانکوت هند مصداق این واقعیت است.

حکومت افغانستان در یک سال اخیر بارها پاکستان را به حمایت از هراس‌افگنی در کشور و عدم صداقت و سیاست دوگانه‌اش در برخورد و مبارزه با تروریسم متهم کرده است.