اسد ۲۰, ۱۳۹۹

پاکستان با کاپی اسناد افغانها، به افغانستان تروریست می فرستد

mshrnشماری از اعضای مجلس سنای افغانستان مدعی شده اند که پاکستانی با استفاده از کاپی تذکره های تابیعت و پاسپورت شهروندان افغان، به افغانستان تروریست می فرستد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، گفته می شود که نیروهای مرزی پاکستان در بندر تورخم به بهانه های مختلف کاپی تذکره و پاسپورت افغان هایی را که در دو طرف تردد می کنند، گرفته و با همان مشخصات، تروریست به داخل افغانستان می فرستند.

به گفته اعضای مجلس سنا، بیشتر تروریستان که با مشخصات افغانی فرستاده می شوند، از وزیرستان “قوم اروگزی و افریدی” که به زبان پشتو صحبت می کنند، هستند.

نادر بلوچ رییس کمیسیون امور دفاع مجلس سنا مدعی شد که در این اواخر افغان های که به پاکستان رفت و آمد دارند؛ مسوولان مرزی پاکستان در بندر تورخم از تذکره و یا پاسپورت آنان کاپی می گیرند و به نام همان نفر تروریست به افغانستان روان می کنند.

آقای بلوچ از وزارت خارجه، داخله و ریاست عمومی امنیت ملی کشور خواست که این مساله را جدی پی گیری کنند.

لطف الله بابا نماینده مردم ننگرهار در مجلس سنای کشور با تایید این خبر گفت: پاکستان یک معامله جدید را شروع کرده و از کسانی که از مرز تورخم رفت و آمد دارند، به بهانه کار و ایجاد سهولت در ویزا، کاپی تذکره می گیرند.

وی خاطر نشان کرد: تعداد افرادی را که پاکستان با مشخصات افغان ها به داخل افغانستان فرستاده اند، به صدها نفر می رسد.