پاکسازی 22 قریه پشتونکوت از وجود مخالفان

۱۱ قوس ۱۳۹۴

0,,18251905_303,00در نتیجه عملیات نظامی در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب، ۲۲ قریه این ولسوالی از وجود مخالفان به صورت کامل پاکسازی شد.

بریدجنرال سخی داد کیپتان، فرمانده لوای اول اردوی ملی در ولایت فاریاب به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این عملیات تحت نام شمشیر ۱۷ از سه روز پیش در جنوب ولسوالی پشتونکوت راه اندازی شده بود.

به گفته وی، در نتیجه این عملیات نیز تا شام دیروز، ۲۲ قریه از وجود مخالفان پاکسازی شده و زنده گی مردم نیز به زنده گی عادی مصروف شدند.

بر اساس معلومات منبع، در جریان این عملیات، تا حال چهار طالب کشته شده و ۷ طالب دیگر نیز زخم برداشته است.

در عین حال، سمونوال سیدآقا اندرابی، فرمانده پولیس فاریاب که خودش در این عملیات حضور داشته میگوید که بعد از انجام این عملیات و به منظور جلوگیری از واقعات تروریستی، چندین پوسته امنیتی ایجاد می شود.

این در حالی است که دو هفته قبل، یک خانم در مسیر ولسوالی پشتونکوت توسط طالبان تیرباران شده بود.

پاکسازی

عملیات،

فاریاب،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed