پاکسازی شیشه های سیاه هفت روزه شد

۲۸ دلو ۱۳۹۴

12705347_966299996740119_1304450751203439318_nپاکسازی موترهای شیشه سیاه و فلم دار از سوی فرماندهی عمومی گارنیزیون کابل وارد روز هفتم شد و 435 عراده موتر نظامی و ملکی نیز از وجود شیشه های سیاه و فلم دار پاک شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه فرماندهی گارنیزیون کابل، در طول شش روز گذشته گزمه های سیا و ثابت این فرماندهی تمام موترهای شیشه سیاه و فلم دار را مورد بازپرس قرار می دهد.

در خبرنامه آمده است که این پروسه، امروز (28دلو) وارد روز هفتم شده و در جریان شش روز گذشته 435 عراده موتر نظامی و ملکی از وجود شیشه و فلم سیاه پاکسازی شده است.

بر اساس معلومات خبرنامه، در این مدت 46 عراده موتر نظامی و ملکی بی اسناد، 16 میل کلاشینکوف، 3 میل کلکوف، 1 میل پیکا، 1 میل نارنجک انداز، 8 قبضه تفنگچه دستی، 25 عدد شاژور و 19 صوب جمپر نظامی نیز از اشخاص غیرمسوول جمع آوری شده است.

پیش از این فرماندهی گارنیزیون کابل گفته بود که بیشتر جرایم جنایی با استفاده از موترهای شیشه سیاه و فلم دار انجام می شود و پروسه پاکسازی این موترها، در کاهش جرایم از جمله، اختطاف، قاچاق مواد مخدر و سلاح و اعمال تخریبی موثر است.

اختطاف،

پاکسازی ،

شیشه سیاه،

فلم دار،

موترهای،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed