پاکسازی شیشه های سیاه هفت روزه شد

12705347_966299996740119_1304450751203439318_nپاکسازی موترهای شیشه سیاه و فلم دار از سوی فرماندهی عمومی گارنیزیون کابل وارد روز هفتم شد و ۴۳۵ عراده موتر نظامی و ملکی نیز از وجود شیشه های سیاه و فلم دار پاک شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه فرماندهی گارنیزیون کابل، در طول شش روز گذشته گزمه های سیا و ثابت این فرماندهی تمام موترهای شیشه سیاه و فلم دار را مورد بازپرس قرار می دهد.

در خبرنامه آمده است که این پروسه، امروز (۲۸دلو) وارد روز هفتم شده و در جریان شش روز گذشته ۴۳۵ عراده موتر نظامی و ملکی از وجود شیشه و فلم سیاه پاکسازی شده است.

بر اساس معلومات خبرنامه، در این مدت ۴۶ عراده موتر نظامی و ملکی بی اسناد، ۱۶ میل کلاشینکوف، ۳ میل کلکوف، ۱ میل پیکا، ۱ میل نارنجک انداز، ۸ قبضه تفنگچه دستی، ۲۵ عدد شاژور و ۱۹ صوب جمپر نظامی نیز از اشخاص غیرمسوول جمع آوری شده است.

پیش از این فرماندهی گارنیزیون کابل گفته بود که بیشتر جرایم جنایی با استفاده از موترهای شیشه سیاه و فلم دار انجام می شود و پروسه پاکسازی این موترها، در کاهش جرایم از جمله، اختطاف، قاچاق مواد مخدر و سلاح و اعمال تخریبی موثر است.