پاکسازی۲۰ قریه از وجود طالبان در لغمان

۲۸ حمل ۱۳۹۳

مقامات محلی در ولایت لغمان می گویند که درنتیجه قیام مردمی علیه نظام گروه طالبان در ولسوالی علینگار این ولایت بیست قریه از وجود طالبان پاکسازی شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سه روز قبل در حدود «3۰۰» تن از باشندگان ولسوالی علینگار ولایت لغمان به رهبری حضرت نور«پشه ئی وال» با وسایل وابزار دست داشته شان علیه طالبان افغانی و پاکستانی دست به قیام مردمی زده بودند.

براساس گزارشها درنتیجه این حرکت مردمی قریه های دره نورلام صاحب، پړوایی، پریانه، جبارخیل و مندل  ولسوالی علینگار ازوجود تروریستان افغانی و پاکستانی پاکسازی شده اند.

مقامات محلی لغمان می گویند که گروه طالبان بدستور حلقات تروریستی می کوشیدن تامانع تطبیق پروژه های عام المنفعه در ولسوالی علینگار این ولایت شده بودند و دروازه های مکاتب را بروی دانش آموزان مسدود و مانع پیشرفت شدند.

براساس معلومات مقامات محلی، مردم ولسوالی علینگار در یک تفاهم دسته جمعی این حرکت را علیه جنایتکاران طالب با تفاهم نیروهای امنیتی انجام داده اند.

افغانستان

شورشیان

طالبان

علینگار

قیام

لغمان

مردمی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.