سرطان ۲۵, ۱۳۹۹

پانزده کارگر معدن کرکر رها شد

0,,16931394_303,00پانزده تن از کارگران عادی معدن ذغال سنگ کرکر ولایت بغلان از قید حزب اسلامی رها شده و رئیس و چهار انجنیر این معدن هنوز در بند هستند.

فیروزالدین ایماق، معاون شورای ولایتی بغلان در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه اظهار داشت که این افراد امروز (۲۱ثور) رها شده اند.

وی در مورد محل نگهداری این افراد اظهار بی خبری کرد و افزود که انجنیر غلام حسین، رئیس معدن کرکر و چهار انجنیر دیگر این شرکت همچنان در بند افراد حزب اسلامی هستند.

ایماق تصریح کرد که افراد رها شده کارگران عادی هستند و رباینده گان بدون امتیاز مالی و سیاسی آنها رها کرده اند.

اما معاون شورای ولایتی بغلان می گوید :«آدم رباها می دانند که نگهداری کارگران عادی کدام امتیازی برای آنها ندارد؛ اما افراد کلیدی را تا حال نزد خود نگه داشته اند تا شاید در بدل رهایی آنها امتیازی حاصل کنند.»

با این حال، منبع اظهار داشت که آدم ربایان امکانات و وسایل ربوده شده را نیز نزد خود نگه داشته اند که شامل ماشین آلات و مقداری جنگ افزار است.

این در حالی است که مقام های امنیتی بغلان از آغاز عملیات برای رهایی افراد باقی مانده در بند خبر می دهند.

افراد وابسته به حزب اسلامی در حالی کارگران معدن کرکر را ربوده اند که هم اکنون گفتگوها با رهبران این حزب برای پیوستن به پروسه صلح جریان دارد.