پاسپورت های افغانستان در امارات اعتبار ندارد

passتعداد زیادی از تاجران و گردشگران افغانستان همه وقت و هر لحظه سال به امارات متحده به خصوص شهر دوبی می روند تا معاملات تجاری یا تفریح شان را انجام دهند.

در این بین، مشکل برای تاجران افغان در این کشور کمتر بود؛ اما چندی پیش تعداد زیادی از تاجران افغان از این کشور دیپورت شده و ویزای کار آنها نیز باطل شد.

به تازه گی نیز کشور امارات متحده بر پاسپورت های سیاحتی افغانستان نیز موانعی وضع کرده که گویا آنعده از شهروندان افغانستان که قصد سیاحت به دوبی را دارند، نمی توانند بدون تائید پاسپورتشان به این شهر سفر کنند.

در این رابطه، احمد شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه اظهار داشت که این مشکل به تازه گی ایجاد شده و امارات متحده صدور ویزا برای پاسپورت های عادی افغانستان را مشروط به تائید دوباره ریاست پاسپورت ساخته است.

به گفته وی، امارات متحده مدعی شده بود که از دریافت کننده گان پاسپورت های عادی در افغانستان برای گرفتن پاسپورت شان تخلف کرده و یاهم مراجع صادرکننده آن تخلف انجام داده است که این گذرنامه ها از اعتبار ساقط است.

مستغنی اظهار داشت که موارد تخلف از سوی وزارت داخله و یا ریاست های پاسپورت مربوط به خود آنها می شود؛ اما آنچه مربوط وزارت امور خارجه می شود این است که گفتگوهای دیپلوماتیک را با سفارت امارات متحده در کابل آغاز کرده و کوشش می شود تا جانب امارات متحده به حل مشکل قناعت داده شود.

وی معتقد است که تائید دوباره گذرنامه راه حل اساسی نیست و به همین دلیل وزارت امور خارجه تلاش دارد تا در صورت عدم قناعت مسوولان سفارت امارات، موضوع را با مقام های عالی رتبه کشور امارات متحده مطرح کرده و برای حل آن، راهی بیابند.

به باور مستغنی، تائید دوباره یک سند که از سوی یک اداره دولتی صادر شده در عرف و پرانسیب نیست و به همین دلیل، وزارت امور خارجه می کوشد از طریق دیپلوماتیک مشکل را حل کند.

بر اساس معلومات منبع، وزارت خارجه در صورت تائید هر پاسپورت، مهر و مشخصات آن را مورد تائید قرار می دهد؛ زیرا در دیگر کشورها، تنها تائید وزارت امور خارجه به عنوان محور سیاست های خارجی و بین المللی مورد قبول است؛ که این کار هم تنها در صورتی انجام می شود که ریاست پاسپورت و یا وزارت داخله؛ گذرنامه ها را مورد تائید قرار دهد.

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، تائید این همه گذرنامه که تا حال از سوی ریاست پاسپورت در کابل و ولایات توزیع شده است، کار بسیار مشکلی است؛ اما هر مکتوبی که از سوی ادارات و نهادهای دولتی به این وزارت مواصلت می کند، وزارت امور خارجه مهر آن اداره با صلاحیت را تائید می کند تا در روابط بین المللی کدام مشکلی ایجاد نشود.

منبع تصریح کرد که اگر یک تعداد پاسپورت مشخص از سوی کشور امارات متحده نیاز به تائید دوباره داشته باشد، مشکلی نیست؛ اما آنها تمام پاسپورت های عادی افغانستان را ملزم به تائید دوباره دانسته و به هیچ کدام از آنها نیز ویزا نمی دهد که خود مشکلی اساسی در روابط دو کشور مردم آن ایجاد کرده است.

به باور مستغنی، اگر این مشکل حل نشود، هموطنان با مشکلات زیادی دچار می شوند؛ اما تلاش ها برای حل آن جریان دارد تا از طریق دیپلوماتیک، راه حلی برای آن پیدا شود.

اما این مشکل نه تنها برای مردم و گردشگران بل برای شرکت های سیاحتی و تکت فروشی نیز مشکل ایجاد کرده است.

عبدالصبور که شرکت سیاحتی دارد میگوید :«پیش از این روزانه بیش از ۲۰ تکت برای سفر به دوبی می فروختیم؛ اما حالا این میزان نزدیک به صفر است.»

وی به خاورمیانه گفت که در هر روز، میزان عاید بیشترشان از فروشات تکت دوبی و یا هم گرفتن ویزای آن به دست می آمد که در حال حاضر این کار برای آنها میسر نیست.

صبور از حکومت خواست تا هرچه زودتر مشکل گذرنامه های عادی شهروندان را حل کند؛ زیرا روزانه تعداد زیادی از آنها برای گرفتن ویزای امارات متحده مراجعه می کنند که در این راه موفق نیستند.

در عین حال، وزارت امور داخله می گوید که مشکل ایجاد شده برای پاسپورت های الکترونیکی جدید است که به تازه گی در دسترس مردم قرار گرفته است.

نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت امور داخله در گفتگو با خاورمیانه اظهار داشت که برای حل این مشکل، ریاست پاسپورت فورمی را تهیه کرده که هر شخص با تکمیل (خانه پوری) آن می تواند به راحتی برای گرفتن ویزای امارت متحده اقدام کند.

وی اظهار داشت که گرفتن فورم برای اشخاصی است که پیش از این گذرنامه الکترونیکی بدون فورم گرفته بودند و در حال حاضر هر گذرنامه برقی با فورم مربوط به آن توزیع می شود که نیاز به تائید دوباره ندارد.

از سوی دیگر، گفته می شود کسانی که گذرنامه برقی و فورم مشخص آن را دارند برای تائید نهایی باید به وزارت امور خارجه مراجعه کنند تا بتوانند ویزای امارات متحده را اخذ نمایند.