پاسپورت افغانستان در اختیار شهروندان خارجی

Salahuddin-Rabbaniوزیر امور خارجه تائید می کند که شماری از پاسپورت های افغانستان توسط شهروندان خارجی گرفته شده و از آنها سوءاستفاده صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه در نشست امروز (۱۲ثور) مورد استجواب سناتوران قرار گرفت.

سناتوران در پیوند به چگونگی توزیع پاسپورت های دیپلوماتان افغان، مشکلات ایجاد شده در زمینه صدور ویزه هند، مقرری های وزارت امور خارجه، مشکلات مهاجرین و زندانیان افغانستان در دیگر کشورها، وزیر امور خارجه را فراخوانده بودند.

شماری از سناتوران معتقد می بودند که هندوستان به تازه گی صدور ویزا برای پاسپورت های افغانستان را با مشکل روبرو ساخته است.

صلاح الدین ربانی با تائید گفته های سناتوران در مورد مشکلات ویزای هند، اظهار داشت که پاسپورت های افغانستان نزد شهروندان برخی از کشورهای دیگر نیز دیده شده است.

به گفته وی، این شهروندان خارجی از پاسپورت های افغانستان سوءاستفاده کرده اند و این امر باعث شده تا هند، ارائه ویزه برای شهروندان افغانستان را محدود بسازد.

بر اساس معلومات ربانی، بر اساس طرزالعمل جدید ویزه هند، موجودیت اسناد مریضی و داشتن حساب بانکی برای متقاضیان ویزه ضروری دانسته شده است.

هرچند وزیر امور خارجه تصریح کرد که شماری از شهروندان خارجی، پاسپورت های جعلی افغانستان را در اختیار دارند؛ اما وعده سپرد که مشکلات ایجاد شده در زمینه صدور ویزه هند به زودی حل خواهد شد.

این در حالی است که بعد از صدور پاسپورت های الکترونیکی، کشور امارات متحده عرب نیز صدور ویزا برای شهروندان افغانستان را با مشکل روبرو ساخته بود.