پارلمان افغانستان قرارداد امنیتی کابل-واشنگتن را تصویب کرد

23 نوامبر 2014

قرار دادهای امنیتی افغانستان با امریکا و ناتو امروز در جلسه علنی مجلس نمایندگان به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، قراردادهای امنیتی افغانستان با امریکا و ناتو در جلسه فوق العاده امروز مجلس نمایندگان مورد بحث و بررسی قرارگرفت.

دراین جلسه یکصد وهفتاد وپنج عضو مجلس نمایندگان حضور داشتند و این دو قرار داد امنیتی با پنج رای مخالف به تصویب رسید.

این درحالی است که پیش از این یک عضو مجلس نمایندگان افغانستان از دیدارهای مخفیانه برخی نمایندگان با مقامات امریکایی و مذاکرات آنها درباره قرار داد امنیتی به شدت انتقاد کرده بود.

قرار داد امنیتی افغانستان و امریکا حدود دو ماه پیش،‌ یک روز بعد از مراسم تحلیف محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امضا شد.

براساس قرار داد امنیتی ، نظامیان و غیرنظامیان امریکایی در افغانستان مصونیت قضائی خواهند داشت و هیچ یک از آنها درصورت ارتکاب جرم در دادگاههای این کشور محاکمه نمی شوند.

امریکا وعده داده است در قبال قرار داد امنیتی در زمینه آموزش و تجهیز نیروهای افغان با دولت افغانستان همکاری می کند.

پارلمان،

پیمان امنیتی،

تصویب،

واشنگتن


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.