پارلمان: افراد دو تابعیته نمیتواند در کابینه سهم داشته باشند

۲۲ قوس ۱۳۹۳

مجلس نماینده‌گان افغانستان در حالی از عدم حضور افراد دو تابعیته در کابینه سخن می‌گوید که قرار است در چندهفتۀ نزدیک، کابینۀ حکومت وحدت ملی اعلام شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مجلس نماینده‌گان امروز شنبه (۲۲ قوس) با بیش‌ترین آرا فیصله نمود که افراد، در صورت داشتن دو تابیعیت نمی‌توانند در کابینۀ حکومت جدید سهم داشته باشند.

بر بنیاد فیصلۀ مجلس، حکومت باید افرادی را در کابینۀ جدید بگمارد که دارای تابیعیت دوگانه نباشند.

شماری از نماینده‌گان مجلس به این نظر اند که اشخاص دارای دو تابعیت به منابع ملی کشور تعهد ندارند و جادادان آنان در کابینۀ جدید مفهومی نخواهد داشت.

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان در نخستین‌روزهای کاری‌اش گفته بود که طی یک‌ونیم‌ماه کابینۀ جدید را اعلام خواهد کرد اما قسمی‌که دیده می‌شود این مورد تا کنون پابرجاست و تشکیل و اعلام کابینه زمان زیادی را در بر گرفت.

افغانستان،

پارلمان،

سهم

کابینه،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.