اسد ۲۲, ۱۳۹۹

یک افسر پولیس در ولایت فاریاب خانمش را به ضرب گلوله کشت

یک افسر پولیس در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب، به دلیل اختلافات خانوادگی خانمش را با شلیک گلوله از بین برد و دختر خوردسالش را

یک افسر پولیس در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب، به دلیل اختلافات خانوادگی خانمش را با شلیک گلوله از بین برد و دختر خوردسالش را زخمی ساخت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مقامات محلی در ولسوالی قیصار میگویند: که عبدالغنى ساتنمن قوماندانى امنیۀ ولسوالى، بنابر اختلافات خانوادگى که داشت، صبح امروز با مرمى کلاشنکوف به زندگى خانم خود خاتمه داد.

 این افسر، یک دخترپنج سالۀ خود را با ضرب گلوله مجروح نموده و این طفل جهت تداوى به شفاخانۀ میمنه مرکز فاریاب منتقل گردیده است.

با این حال احمد فرهاد رییس شوراى مردمى قیصار گفت که این خانم، ٢۵ سال داشت و علت قتل این بوده که شوهر صداى خانم را از طریق تیلیفون شنیده که با کس دیگرى در مورد روابطش صحبت مشکوک مینمود.

آمار کمیسیون ساحوى حقوق بشر فاریاب نشان میدهد که امسال، این چهارمین قضیۀ مرگ مرموز دختران به نام حلق آویز کردن بوده و درکنار آن، چهار زن و دختر دیگر به علت خشونت هاى خانوادگى به قتل رسیده اند.