سرطان ۲۱, ۱۳۹۹

ویکیلیکس: سودان به چه بهایی فلسطین را فروخت؟

123انتشار نامه ی محرمانه ی سفارت عربستان سعودی در سودان، جنجال رسانه ای جدیدی را به راه انداخته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این نامه گزارشی از دیدار ابراهیم غندور وزیر امور خارجه ی سودان به همراه سفیر عربستان سعودی در خارطوم و کارشناسی اروپایی در حاشیه ی 26 مین دور از اجلاس آفریقا در آدیس آبابا، به منظور اطلاع ریاض تنظیم شده است.

بر اساس متن منتشر شده، عربستان سعودی با اعلام حمایت کامل خود از سودان در نزاع مرزی این کشور با مصر، کمک های اقتصادی و سیاسی متعاقب ریاض به سودان را وعده داده و از طرف مقابل خارطوم ضمانت هماهنگی کامل درباره ی سیاست های مربوط به گروه های مقاومت فلسطینی را به عربستان داده است.

منطقه ی موسوم به مثلث حلایب پس از دخالت استعمار بریتانیایی در رسم مرزهای دو کشور سودان و مصر به عاملی برای درگیری میان دو کشور تبدیل شد. علیرغم تنش های سیاسی و بعضاً نظامی که از سال 1902 میلادی دامن گیر این منطقه شد، هم چنان دو کشور بر حاکمیت خود بر این منطقه تأکید دارند. اختلافات شدید میان ریاض و قاهره یکی از اصلی ترین علل جانب داری آل سعود از خارطوم در این نزاع مرزی به شمار آمده است.

از سویی دیگر به گفته ی منابع امنیتی، کارشناس اروپایی که در نامه به آن اشاره شده از مقام های بلند پایه ی سازمان جاسوسی موساد بوده است. رسانه های فلسطینی با متهم نمودن دولت خارطوم، مذاکرات انجام گرفته را خیانت به قضیه ی آزادی قدس به شمار آوردند.