ولسوال و مسوول نظامی نام نهاد طالبان مسلح برای تگاب بدخشان کشته شدند

khaama-2مسوول نظامی و ولسوال نام نهاد طالبان مسلح برای ولسوالی تگاب ولایت بدخشان توسط یکی از فرمانده هان شان کشته شدند.

نوید فروتن، سخنگوی والی بدخشان به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این رویداد حوالی ساعت ۳ شب گذشته در قریه شک دره ولسوالی تگاب رخداده است.

به گفته وی، در این رویداد، قاری مصطفی یکتن از فرمانده هان نظامی طالبان مسلح، ملا حسن مسوول نظامی و ملا شیر ولسوال نام نهاد طالبان مسلح برای ولسوالی تگاب را به قتل رساند.

فروتن اظهار داشت که قاری مصطفی بعد از این رویداد با دوتن از افرادش به نیروهای امنیتی پیوسته است.

بر اساس اظهارات منبع، کشته شده های این رویداد از جمله افراد کلیدی و جنگی طالبان مسلح در ولسوالی تگاب بودند.

طالبان مسلح تا حال در این رابطه اظهار نظر نکرده اند.