ولسوال نام نهاد طالبان با ۱۱ تن دیگر در ننگرهار کشته شد

ننگرهارولسوال نام نهاد گروه طالبان برای ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار با یازده تن از همکارانش در این ولایت کشته شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نورالرحمن ولسوالی نام نهاد گروه طالبان در ولسوالی خوگیانی و سیداجان یک تن از فرماندهان محلی این گروه با ده همکارش در نتیجه یک عملیات ویژه در ولایت ننگرهار کشته شدند.

این گروه از هراس افگنان شب گذشته هنگامیکه سوار بر یکعراده موتر داتسن بودند، در منطقه کمبو مربوط ولسوالی خوگیانی هدف یک عملیات ویژه قرار گرفتند.

 این گروه از هراس افگنان در اکثری ناامنی ها در ولسوالی خوگیانی سهم فعال داشته که با نابود شدن این گروه وضعیت امنیتی در ولسوالی خوگیان و سایر نقاط ولایت ننگرهار بهتر خواهد شد.