ولسوال نامنهاد طالبان برای کلکان کابل بازداشت شد

۲۵ سنبله ۱۳۹۸

نیروهای ویژه امنیت ملی، ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی کلکان کابل را از مربوطات شهر کابل بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه امروز (25سنبله) ریاست امنیت ملی، «سردار محمد» همراه با سه تن از همراهانش از مربوطات ناحیه هشتم شهر کابل بازداشت شده است.

خبرنامه می افزاید که سردار محمد مشهور به «ملا سردار» همراه با شیرپادشاه، ملک و حسیب الله بدستور طالبان مسلح در فعالیت های تخریبی، تروریستی، پرتاب راکت بالای میدان هوایی بگرام، قطاع الطریقی، آزار و اذیت مردم، جمع آوری جزیه بزور سهم فعال داشتند.

ریاست امنیت ملی می گوید که فرد بازداشت شده چندین سال بصفت ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل فعالیت داشت و بعد از هدایت جهت تشدید حملات تروریستی به دستور رهبری گروه طالبان بصفت ولسوال نامنهاد ولسوالی کلکان ولایت کابل تعیین و دوباره به کابل اعزام گردید.

طالبان مسلح تا حال در این رابطه اظهار نظر نکرده است.

طالبان

کابل

کلکان

ولسوال نام نهاد


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.