ولسوال محمدآغۀ لوگر به اتهام رشوت به زندان محکوم شد

۴ جدی ۱۳۹۸

لوی سارنوالی می گوید که ولسوال محمدآغه ولایت لوگر به اتهام اخذ رشوت ۱۸ میلیون افغانی، به ده سال و شش ماه حبس محکوم گردید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دادگاه ابتدایی ولسوال محمدآغه ولایت لوگر امروز (4جدی) در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری برگزار شد.

در خبرنامه دادستانی کل آمده است که «نورمحمد عبیدی» فرزند طلامحمد، ولسوال محمد آغۀ ولایت لوگر، از سوی دادگاه ابتدایی، به ده سال و شش ماه حبس محکوم شده است.

دادستانی کل گفته است که ولسوال محمدآغه به اتهام اخذ رشوت 18میلیون افغانی در دادگاه حاضر شده بود.

دادگاه ابتدایی

رشوت

لوی سارنوالی

محمدآغه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.