اسد ۲۳, ۱۳۹۹

ولسوالی چهاردره قندوز از تصرف طالبان خارج شد

وزارت دفاع با پخش خبرنامه ای اعلام کرد که نیروهاى امنیتى، ولسوالى چهاردرۀ ولایت قندوز را با کشتن ٨۵ مخالف مسلح دوباره تصرف نمودند.

وزارت دفاع با پخش خبرنامه ای اعلام کرد که نیروهاى امنیتى، ولسوالى چهاردرۀ ولایت قندوز را با کشتن ٨۵ مخالف مسلح دوباره تصرف نمودند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در خبرنامه ی وزارت دفاع آمده است که چهاردره در جریان عملیات موفقانه مشترک تصفیوی منسوبین نیروهای دفاعی و امنیتی کشور صبح امروز، به تصرف نیروهای امنیتی درآمده و مخالفان مسلح متحمل تلفات سنگین جانی و مالی گردیدند.

وزارت دفاع میگوید که در جریان این عملیات ٨۵ مخالف مسلح از پا درآمده و ١۵ تن دیگرشان نیز زخم برداشته اند.

در همین حال مقامات امنیتی این ولایت میگویند: عملیات بازپسگیرى چهاردره توام با حملات هوایى بوده و نیروهاى تقویتى از طریق یرگنک سرحد ولایت بغلان و شهر قندوز به سوى چهاردره نیز سوق داده شده است.

قوماندان قوت هاى زمینى وزارت دفاع نیز دیروز گفته بود که ۵٠ تن از نیروهاى امنیتى در چهاردره در محاصرۀ طالبان بوده و براى آنها از طریق هوا غذا پرتاب میگردد و این سربازان درجریان تصفیۀ ولسوالى از محاصره بیرون خواهند شد.

گفته میشود در دوروز گذشته که چهاردره در تصرف طالبان بود، اکثر خانواده ها ، منازل شانرا ترک کرده و تعداد انگشت شمار یباقى مانده اند که در صورت امنیت مطمئن بیجا شدگان دوباره برخواهند گشت.

این در حالی‌ست که ولسوالی دشت ارچی قندز نیز روز گذشته از سوی طالبان تصرف شده و گفته می‌شود عملیات برای بازپس‌گیری این ولسوالی نیز جریان دارد.

گروه تروریستی طالبان تاحال در مورد از دست دادن چهاردره چیزى نگفته اند.