اسد ۱۴, ۱۳۹۹

ولسوالی وانت وایگل نورستان دوباره به کنترل دولت در آمد

نیروهای امنیتی افغانستان با راه اندازی حملات گسترده در ولسوالی وانت وایگل ولایت نورستان در شمال کشور، این ولسوالی را کنترل طالبان خارج کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ولسوالی وانت وایگل نورستان دو روز قبل تحت کنترل گروه طالبان در آمده بود اما روز گذشته نیروهای امنیتی کشور توانستند کنترل این ولسوالی را دو باره به اختیار گیرند.

مقام های محلی در نورستان گفته اند در پس گیری ولسوالى وانت وایگل، ١٨ تن از نیروهاى دولتى به شمول اردوی ملی، پولیس ملی و نظم و عامه و ٢٠ تن از مخالفین مسلح دولت کشته شده اند.

ولسوالی وانت وایگل پس از ۴۸ ساعت دوباره به کنترل دولت در آمده است.