ولسوالی های هلمند در خطر سقوط

232بعد از سقوط ولسوالی سنگین ولایت هلمند، اکنون چند ولسوالی دیگر این ولایت نیز شاهد درگیری بوده و در معرض سقوط قرار دارند.

 سردار محمد همدرد، مسوول دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند به خبرگزاری خاورمیانه گفت که ولسوالیهای خانشین و واشیر نیز در حال حاضر شاهد درگیری است.

به گفته وی، اگر نیروهای کمکی به این ولسوالی ها نرسد، این دو ولسوالی نیز به زودی سقوط خواهد کرد.

همدرد اظهار داشت که دولت بارها گفته است که نیروهای کمکی می رسد؛ اما تا حال این کار صورت نگرفته و تهدیدهای پیش از سقوط سنگین را نیز مورد توجه قرار نداد.

منبع اظهار داشت که در صورت سقوط ولسوالی های واشیر و خانشین، مرکز ولایت هلمند نیز در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

مقام های ولایت هلمند در حالی از احتمال سقوط دو ولسوالی خبر می دهند که ولسوالی سنگین این ولایت هلمند، شام دیروز (یکشنبه ۲۹قوس) توسط طالبان سقوط کرد.

این در حالی است که پیش از این؛ محمدجان رسول یار معاون والی هلمند در یک نامه سرگشاده به رییس جمهور غنی از طریق صفحه اجتماعی گفته بود که ولسوالی سنگین در خطر سقوط قرار دارد.