ولسوالی دلینه ولایت غور از وجود طالبان پاک شد

ghorنیروهای امنیتی کشور در یک عملیات گسترده شام روز گذشته کنترول ولسوالی دولینه ولایت غور را به دست گرفت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، احمدحسین دانشیار، ولسوال دولینه گفت، عملیات نیروهای امنیتی برای عقب راندن طالبان از این ولسوالی، دو روز قبل آغاز شده بود.

به گفته او، در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان، هشت شورشی کشته و زخمی شده‌اند.

دانشیار افزود، در این درگیری به افراد ملکی هم تلفات وارد شده، اما آمار دقیق آن هنوز معلوم نیست.

گروه تروریستی طالبان هفته گذشته به سوی ولسوالی دولینه ولایت غور پیشروی کردند.

به دنبال آن، عملیات ویژه نیروهای امنیتی برای سرکوب و نابودی شورشیان، در این ولسوالی آغاز شد.

Author