غزنی به شبکه مخابراتی”فایبر نوری” وصل شد

۲ دلو ۱۳۹۲

 مقامات محلی غزنی می گویند که پس از سالها وعده و انتظار، امروز(چهار شنبه) شبکه فایبر نوری عملاٌ توسط امیر زی سنگین وزیر مخابرات با حضور هیاتی از مرکز و ادارات دولتی این ولایت به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شبکه فایبر نوری شمال- جنوب که وصل کننده ارتباطات مخابراتی و انترنتی در افغانستان می باشد، طی چند سال اخیر در ساحات نا امن دچارمشکل بود.

این پروژه مهم ارتباطی و تکنولوژی که فراهم کننده سهولت های عصری برای مردم می باشد، در ولایت نیز عملاٌ افتتاح شد.

 همچنین پنج هزار (5000)شماره تلفن دیجیتل در داخل شهر غزنی و فراهم سازی خدمات (D.S.L) برای ارتباطات انترنتی از دیگر پروژه های وزارت مخابرات در شهر غزنی است که در این سفر وزیر مخابرات در اختیار شهروندان غزنی قرار گرفت.

امیرزی سنگین وعده داد که برای تامین ارتباطات ولسوالی های دور دست و محروم از خدمات مخابراتی غزنی شماره های افغان تیلی کام را به پیمانه کافی در خدمت مردم آن ساحات قرار خواهد داد.

انترنت

غزنی

فایبرنوری

مخابرات

وزیر

وصل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.