وقوع دو انفجار قوی شهروندان کابل را شوکه کرد

۴ سنبله ۱۳۹۲

حوالی ساعت 11:50 دقیقه شب گذشته صدای دو انفجار قوی در غرب شهر کابل شنیده شدو به دنبال آن موتر های پولیس نظامی و ترافیک به صدا در آمدند.

به گزارش خبرگزاری خاور میانه،  براساس گزارش های تائید ناشده این رویداد ناشی از انفجار یک موتر تانکر حامل تیل در جاده عمومی دهمزنگ کوته سنگی بوده و تانکر مملو از نفتی که از طرف مرکز شهر بسوی کوته سنگی در حرکت بوده و در مقابل دروازه تخنیک ثانوی واقع کارته چهار در غرب شهر کابل انفجار نموده است.

شاهدان عینی در غرب شهر کابل می گویند و که آنان صدای دو انفجار نیرومند را حوالی 11:50 دقیقه شب گذشته شنیده اند.

تا کنون علت اصلی حریق این تانکر تیل معلوم نیست و گزارشهای متفاوت در این خصوص وجود دارد و شماری می گویند که این تانکر براثر انفجار بمب چسپکی، انفجار داده شده است و شماری هم می گویند که بر اثر فشار زیاد هوای داخل تانکر، انفجار صورت گرفته است.

مقامات پولیس کابل در این خصوص ابراز نظری نکرده اما تانکر حریق شده اول صبح توسط شهرداری و پولیس کابل از ساحه برداشته شده و به جای دیگر انتقال یافته است.

شدت انفجار خیلی قوی بوده و مواد نفتی حامل تانکر بکلی ریخته و مقدار آتش گرفته و مقدار هم در جویچه ها ریخته است اما آتش سوزی که برای همگان هویدا شده باشد صورت نگرفته و در حال حاضر هم بوی نفت (دیزل) به مشام در ساح کارته چهار در جای که تانکر تنفجار کرده می رسد.

این رویداد در جاده عمومی دهمزنگ و کوته سنگی در مقابل لیسه تخنیک ثانوی در نزدیکی وزارت تحصیلات عالی و دانشگاه مرکزی کابل در غرب شهر رخ داده و تا کنون علت اصلی معلوم نیست.

شاهدن عینی می گویند که به دنبال انفجار جاده توسط پولیس ملی بروی ترافیک مسدود شد و بقه مردم در آ« وقت اجازه عبور و مرور در جاده عمومی دهمزنگ و کوته سنگی داده نمی شد و تمامی موتر ها از جاده عمومی کارته سخی به طرف غرب رهنمایی می شدند.

انفجار مشکوک در کابل

تانکر تیل در کابل

ساعت 12 شت انفجار تانکر تیل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

1 Comment

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.