وقوع آتش سوزی در بازار لیلامی فروشی شهر کابل

7 فوریه 2017

شام امروز سه شنبه در بازار لیلامی فروشی در پهلوی شفاخانه‌ انتانی شهر کابل آتش سوزی رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این آتش در پهلوی شفاخانه انتانی و جمهوریت و در فاصله نزدیک به مقر وزارت امور داخله کشور رخ داده است.

تاکنون در مورد دلیل این آتش سازی، تلفات و خسارت ناشی از آن اطلاعی در دسترس نیست.

ماموران اطفائیه با موتر های آتش نشانی به محل رویداد رسیده و در تلاش مهار کردن این آتش سوزی هستند.

آتش سوزیٰ

کابل

لیلامی فروشی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.