وضعیت بد پناهجویان افغانستان در ترکیه

0,,19067237_303,00شمار زیادی از پناهجویان افغانستان که به آنها اجازه ورود به یونان داده نشده است، در وضعیت بدی در ترکیه به سر می برند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بعد از مقدونیه، صربستان و یونان، حالا ترکیه نیز به پناهجویان افغانستان اجازه ورود از مرزهای این کشور به یونان را نیز نمی دهد.

در پیوند به سختگیری ها برای تردد پناهجویان از ترکیه به یونان، به تازه گی مقام های دریایی ترکیه قایق حامل پناهجویان افغانستان را توقف داده اند.

در این قایق ۶۰ شهروند کشور به شمول کودکان و زنان حضور داشتند که حالا در وضعیت سختی در ترکیه به سر برده و اجازه ورود به یونان به آنها داده نمی شود.

هرچند مقام های ترکیه گفته اند این قایق بالاتر از ظرفیت، بارگیری شده بود و برای جلوگیری از حادثه برای پناهجویان، این قایق را توقف داده اند.

مقدونیه و صربستان، دو کشوری هستند که پناهجویان برای رسیدن به کشورهای آلمان و اتریش باید از آن عبور کنند؛ اما چندی پیش این دو کشور مرزهای خود به روی پناهجویان بسته و شمار زیادی نیز در مرزهای این دو کشور شرایط بدی را سپری می کنند.

بر اساس گزارش رسانه های اروپایی، نیروهای دریایی ترکیه تا حال، بیش از ۱۳۱۰۰ پناهجو را در ۲۸۱ رویداد جداگانه از دریا نجات داده اند.