وضعیت اسف بار اسرای فلسطینی در زندانهای اسرائیل

زندان های رژیم اسرائیل به علت فقدان امکانات و خدمات لازم به شکنجه گاه اسرای فلسطینی تبدیل شده است .

imagesزندان های رژیم اسرائیل به علت فقدان امکانات و خدمات لازم به شکنجه گاه اسرای فلسطینی تبدیل شده است .

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اسرای فلسطینی به علت محرومیت از امکانات و خدمات لازم خصوصاً خدمات درمانی در زندان های اسرائیل متحمل انواع شکنجه های جسمی و روحی شده اند.

معا در گزارش خود افزود: نبود خدمات درمانی مناسب در زندان های اسرائیل همچنان باعث شهادت اسرای فلسطینی بیمار می شود و اسرای بیماری که وضعیت جسمی شان هنوز به حد بحرانی نرسیده است ، در آینده شهید خواهند شد .

گزارش این خبرگزاری وابسته به تشکیلات خودگردان حاکیست: بیش از هزار و ۵۰۰ اسیر فلسطینی مبتلا به بیماری های صعب العلاج و خطرناک هستند و ۲۵ اسیر نیز به علت وخامت وضعیت جسمی شان در آستانه شهادت هستند.

در این گزارش آمده است: برخی از اسرا هنگام بازداشت مبتلا به هیچ بیماری نبودند ولی پس از آزادی به علت ابتلا به بیماری های ناشی از اوضاع اسف بار زندان های اسرائیل جان خود را از دست می دهند.

از سال ۱۹۶۷ تاکنون ۷۱ اسیر فلسطینی به علت محرومیت از خدمات درمانی مناسب در زندان های رژیم اسرائیل شهید شده اند.