وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی بازداشت شد

8 آوریل 2019

عبدالرزاق وحیدی، به اتهام سوءاستفاده از صلاحیت های وظیفوی در زمان حضور در وزارت مالیه، بازداشت شده و به زندان انتقال داده شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، لوی سارنوالی می گوید که وی شام امروز (19حمل) بازداشت شده و به زندان فرستاده شد.

در خبرنامه دادستانی کل آمده است «قای وحیدی که متهم به سوءاستفاده از صلاحیت وظیفه‌یی در زمان مأموریتش به عنوان معین وزارت مالیه بود از سوی محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در تاریخ دوم دلو ۱۳۹۷ خورشیدی به گونۀ غیابی به سه سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده بود؛ امروز دوشنبه ۱۹ حمل ۱۳۹۸ خورشیدی بازداشت و به زندان فرستاده شد.»

به نقل از خبرنامه، وی همچنان در قضیۀ دیگر و به اتهام  سوءاستفاده از موقف وظیفوی که مربوط به زمان مأموریتش در وزارت مالیه می ‌شود، از سوی دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، در تاریخ ۱۸ حمل ۱۳۹۸ خورشیدی مورد محاکمه قرار گرفته و به ۱۲هزار افغانی جزای نقدی محکوم به مجازات شد.

عبدالرزاق وحیدی، در جریان سالهای گذشته از سوی رئیس جمهور برکنار شده و پرونده اش به دادگاه فرستاده شده بود و چندین بار در دادگاه به دفاع از خود پرداخت.

بازداشت

زندان

عبدالرزاق وحیدی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.