وزیر مالیه در باره پروسه استخدام به ادارت دولتی توضیحات داد

مالیه وزیراکلیل حکیمی، وزیر مالیه کشور امروز یکشنبه (۶ جدی) در جلسۀ کمیسیون امور تقنینی ولسی جرگه اشتراک نمود و در باره پروسه استخدام در ادارت دولتی توضیحات داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این جلسه وزرای صحت عامه، انکشاف دهات، اقتصاد، کار و امور اجتماعی و منسوبین برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج (CBR) نیز اشتراک داشتند.

وزیر مالیه در رابطه به دستآوردها، فعالیت ها و استخدام از طریق برنامه (CBR) به حاضرین بحث نمودند.

آقای حکیمی در مورد تاریخچه و هدف برنامه (CBR) معلومات داده گفت: ” استخدام از طریق این برنامه با در نظرداشت اصل تخصص، تجربه و شایسته سالاری صورت میگیرد و هدف این برنامه استخدام جوانان با تجربه و متخصص در ادارات دولتی میباشد.”

وی افزود:”این برنامه کمک میکند تا ادارات موازی ازبین برده شود و مشکلات تداخل وظیفوی بین ادارات دولتی مرفوع گردد.”

در اخیر فیصله بعمل آمد تا منسوبین برنامه(CBR)  در نشست بعدی پرزینتیشن و معلومات مفصل پیرامون این برنامه را به اعضای کمیسیون امور تقنینی مجلس ارایه کند.

گفتنی است که کمیته رهبری برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج (CBR) طبق حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تشکیل گردیده و اهداف کلیدی این کمیته نظارت منظم از ترتیب و تطبیق پلان های اساسی اصلاحات و تسریع روند شفاف استخدام کادرهای متخصص و مجرب در وزارت ها و ادارت دولتی از طریق برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج، می باشد.