وزیر مالیه افغانستان در راس یک هیات عازم ترکیه شد

۷ حوت ۱۳۹۴

مالیهاکلیل حکیمی، وزير ماليه افغانستان در راس یک هیات دولتی عازم ترکیه شد و با مقامات صندوق  بين المللى پول و بانك جهانى در استانبول ديدار نمود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزير ماليه را در این سفر شماری از کارمندان بلند رتبه این وزارت و بانك مرکزی همراهی می کنند.

هیات رهبری دولت افغانستان با مقامات صندوق  بين المللى پول و بانك جهانى در شهر استانبول تركيه ديدار نمود.

در اين دیدار  بحث همه جانبه در مورد اجندای اصلاحات اقتصادى، برنامه ارزیابی و اصلاحات در برنامه قتصاد بززگ صورت گرفت.

 اين جلسه به هدف تكميل برنامه ارزيابى و بررسی دور دوم و نهايى صندوق بين المللى پول و اصلاحات در اقتصاد بزرگ میان مدت برگزار گرديد.

مقامات افغان در سال 2015 با مقامات صندوق بین المللی پول پیرامون برنامه ارزیابی گفتگو کرده بود که بازنگری نخست این برنامه در ماه اکتوبر تکمیل شده است که تا ماه جون شاخص های این برنامه را ارزیابی میکند

افغانستان

بانک جهانی

ترکیه

تریکه

دیدار

صندوق پول

مالیه

وزیر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed