وزیر مالیه از استیضاح جان به سلامت برد

در استیضاح غیابی سه وزیر حکومت وحدت ملی، وزیر مالیه از استیضاح جان به سلامت برده و وزرای معارف و ترانسپورت از سوی مجلس نماینده گان سلب صلاحیت شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد اکلیل حکیمی، اسدالله حنیف بلخی و محمدالله بتاش هرچند در نشست استیضاح امروز (۲۳عقرب) مجلس نماینده گان حاضر نشدند؛ اما به صورت غیابی استیضاح شدند.

عدم حضور این سه وزیر که به دلیل مصرف کمتر از ۷۰درصد بودجه انکشافی و بر اساس برنامه از پیش تعیین شده مجلس باید به نشست استیضاح حاضر می شدند، تنش ها زیادی در بین نماینده گان ایجاد کرد.

شماری از نماینده گان عدم حضور وزرا در نشست را بی اعتنایی و بی احترامی به خانه ملت دانسته و خواهان استیضاح وزرا شده و نشست شب گذشته کمیته روسا با رئیس جمهور در ارگ را راهی برای زیر سوال بردن کارکرد خود می دانستند.

این نماینده گان از رئیس مجلس خواستند تا صحبت های انجام شده بین آنها و ریاست جمهوری را با همه اعضای مجلس در میان بگذارد که این کار از سوی عبدالرووف ابرهیمی انجام شد.

در این مدت، وزارت دولت در امور پارلمانی نیز مکتوبی به مجلس ارسال کرد که طی آن خواهان توقف روند استیضاح وزرا شده و این روند را خلاف قانون دانسته بود که این امر خشم نماینده گان را به همراه داشت.

در پایان نیز مجلس تصمیم گرفت که یک ساعت به سه وزیر معرفی شده وقت بدهند و در غیر آن به صورت غیابی آنها را مورد استیضاح و رایدهی قرار دهند.

در این روند، اسدالله حنیف بلخی با ۱۳۱ رای عدم اعتماد، ۶۸ رای تائید، ۲ رای باطل و سه رای سفید و محمدالله بتاش با ۱۴۲ رای عدم اعتماد، ۵۱ رای تائید، ۵ رای باطل و ۶ رای سفید از سوی مجلس نماینده گان سلب صلاحیت شدند.

اما اکلیل حکیمی، وزیر مالیه با کسب ۱۱۲ رای عدم اعتماد، ۸۵ رای تائید، ۵ رای باطل و دو رای سفید و با شش رای کمتر از میزان نصاب مشخص (۱۱۸ رای) همچنان به عنوان وزیر مالیه در کابینه حضور خواهد یافت.

هرچند روند گفتگوها و کارکرد مجلس در مورد وزرای استیضاح شده انتظارها را مبنی بر سلب صلاحیت شده وزرای امروزی نیز پررنگ کرده بود؛ اما یک وزیر از استیضاح امروز مجلس جان به سلامت برد.

با توجه به اینکه رئیس جمهور نیز در نشست شب گذشته با کمیته روسای مجلس خواهان توقف روند استیضاح تا یک زمان مشخص شده بود؛ اما بر اساس برنامه مجلس نماینده گان، روند استیضاح وزرایی که کمتر از ۷۰ درصد بودجه انکشافی شان را مصرف کرده اند تا روز چهارشنبه هفته روان ادامه خواهد یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *