وزیر داخله همچنان در کرسی اش باقی ماند

8A671FED-122C-40D7-9416-9D293D71D2AB_mw1024_s_nنورالحق علومی وزیر امور داخله کشور که در نشست عمومی امروز مجلس استیضاح شده بود پس از ارایه پاسخ قناعت بخش به سوالات اعضای مجلس، در سمتش باقی ماند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزیر داخله به دنبال گسترش ناامنی ها و تحرکات بیشتر تروریستان در کشور، از سوی اعضای مجلس به جلسه استیضاح فراخوانده شده بود.

در نشست امروز مجلس ۱۵۱ تن از نمایندگان حضور داشتند و پس از رای گیری علنی، نمایندگان حاضر در جلسه بار دیگر به وزیر امور داخله رای تایید دادند.

در نشست رای گیری که به صورت علنی انجام شد از مجموع ۱۵۱ نماینده ۳۸ تن از آنان با کارت های سرخ رای رد دادند اما با اکثریت آرا آقای علومی به حیث وزیر امور داخله باقی ماند.

آقای علومی ضمن ارایه پاسخ های قناعت بخش به سوالات اعضای مجلس نمایندگان تاکید کرد که چالش های بزرگ امنیتی در کشور وجود دارد و این چالش تنها با حضور نیروهای پولیس ملی مهارشدنی نیست.

Author