وزیر خارجه ترکمنستان خواهان روابط بیشتر با افغانستان شد

2D9A8061رشید مردوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان در دیدار با وزیر امور خارجه افغانستان در کابل خواهان برقراری روابط بیشتر با دولت افغانستان شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزیر امور خارجه ترکمنستان در راس یک هیات وارد کابل شده و با مقامات ارشد افغانستان دیدار های داشته است.

وی در دیدار با «صلاح الدین ربانی» وزیر امور خارجه کشورمان روابط دوستانه و همکاری های دوجانبه افغانستان و ترکمنستان را عالی توصیف نموده، بر ضرورت دیدارها و مشورت های مکرر مقام های عالی رتبه دو کشور برای گسترش هرچه ببیشتر این روابط  و همکاری ها، هم در سطح دو جانبه و هم در سطح منطقه یی و بین المللی تأکید ورزید.

وزیر امور خارجه ترکمنستان افزود که برای همکاری های بیشتر دوجانبه میان افغانستان و ترکمنستان زمینه ها و فرصت های زیادی مساعد است و ترکمنستان علاقمند و آماده افزایش همکاری های دوجانبه در ساحات سیاسی، دیپلوماتیک، تجارتی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با افغانستان می باشد.

همچنین صلاح الدین ربانی، وزیرامور خارجه کشورمان  با اشاره به پیوند های دینی، فرهنگی، جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی افغانستان و ترکمنستان اظهار داشت که گسترش همکاری ها با کشور دوست ترکمنستان در سطوح دوجانبه، منطقه یی و بین المللی از اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.

وزیر امور خارجه، در ادامه از همکاری های ارزنده ترکمنستان، منجمله اعطای بورسیه های تحصیلی در رشته های خط آهن، نفت و گاز و انجنیری برق به محصلین افغان ابراز سپاس نموده، افزود که تجارت دوجانبه افغانستان با ترکمنستان به ویژه صدور تولیدات افغانستان منجمله سنگ مرمر به ترکمنستان نیاز به تقویت دارد.

در ادامه این ملاقات، پیشرفت های پروژه تاپی، زمینه سازی برای گسترش تجارت دوجانبه و نیاز به صلح، ثبات و امنیت در منطقه مورد بحث قرار گرفت.