وزیر خارجه با شماری از سفرای کشورهای اروپایی دیدار کرد

خارجهصلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، با نماینده اتحادیه اروپا و سفرای کشورهای بریتانیا، آلمان، فرانسه و هند مقیم کابل دیدار و ملاقات نمود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این دیدار ها روز شنبه (۳ دلو) در مقر وزارت امور خارجه در کابل صورت گرفت.

“مایکل میلبن” نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان در دیدار در باره رفع تعزیرات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران معلومات مفصل به وزیر امور خارجه کشورمان ارائه نمود.

وی ابراز باورمندی کرد که رفع تعزیرات اقتصادی علیه ایران به نفع مردم ایران، منطقه و جهان بوده و بر رشد و توسعه اقتصادی، تجارتی و سرمایه گذاری در افغانستان نیز تأثیر مثبت خواهد داشت.

همچنین وزیر امور خارجه کشورمان حضور نماینده اتحادیه اروپا و سفرای کشورهای بریتانیا، آلمان و فرانسه مقیم کابل در وزارت امور خارجه خوش آمدید گفت.

وی اظهار داشت که افغانستان به عنوان کشور همسایه ایران از همان آغاز طرفدار حل مسالمت آمیز معضله هسته ای آن کشور بوده و از توافق حاصل شده در این راستا و لغو تعزیرات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران استقبال می نماید.

آقای ربانی افزود که به پیامد های اقتصادی آن در منطقه بویژه در گسترش روابط اقتصادی میان افغانستان و ایران خوشبین است.

دیدار با سفیر جدید هند مقیم کابل

همچنین صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور با “منپریت وهرا” سفیر جدید هند در کابل دیدار تعارفی کرد.

2D9A0360

وزیر خارجه ضمن ابراز  قدردانی از همکاری های دهلی به افغانستان در ساحات مختلف، هند را همکار خوب و استراتیژیک افغانستان خواند.

وی اظهار داشت: “مطمئن هستم که در طول دوره ماموریت شما در این سمت، روابط دوستانه و همکاری ها میان دو کشور گسترش هرچه بیشتر خواهد یافت”.

همچنین سفیر هند گفت که کشورش به عنوان دوست نزدیک جمهوری اسلامی افغانستان به همکاری های خود در ساحات مختلف به این کشور ادامه می دهد.

وی افزود که در جریان مأموریت اش به عنوان سفیر هند در کابل با نهادهای مختلف دولت افغانستان کار خواهد کرد تا نیاز های این کشور برای همکاری کشورش در زمینه تطبیق پروژه های بزرگ انکشافی را شناسایی نموده و تلاش نماید تا در این راستا به افغانستان همکاری صورت گیرد.