وزیر خارجه: باید تلاش ها برای مبارزه با تروریسم دو برابر شود

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان، در چهل و دومین نشست شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری های اسلامی، در کویت گفته است که باید تلاش ها برای مبارزه با تروریسم دو برابر شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزیر امور خارجه افغانستان، صبح دیروز در نشستی تحت عنوان “دیدگاه مشترک برای تقویت تحمل و نفی تروریسم” در کشور کویت سخنرانی کرد.

آقای ربانی در بخشی از سخنرانش تاکید کرد که افغانستان از موضوع تعیین شده برای بحث ما یعنی “دیدگاه مشترک برای تقویت تحمل‏ و نفی تروریسم” استقبال می‏نماید.

وی گفت: از سال گذشته بدینسو، حملات تروریستی با ظهور گروه های تازه افراطی، که حضور شان را از افریقای شمالی، شرق میانه  تا جنوب آسیا گسترش بخشیده اند، افزایش یافته است.

 به گفته او، گروه های بنیادگرا، با راه اندازی حلقه‏ خبیثه‏ی از خشونت و وحشت، باعث کشته شدن و شکنجه عده زیادی از افراد، بخصوص برادران و خواهران در کشور های اسلامی، شده اند.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد که باید تلاش های خویش را در راستای مبارزه با تروریسم، با همه اشکال و مظاهر آن، دو برابر سازیم.

او گفت: ما نیاز داریم تا با تشریک مساعی، در جهت ایجاد یک راهکار جامع  مبتنی بر قطع منابع مالی و حمایت لوژستیکی آنها، با آیدیولوژی تررویستی و بنیادگرایی مبارزه کرده، با توانمند سازی جوانان خویش از رفتن به سوی بنیادگرایی جلوگیری نماییم.

گفتنی است چهل و دومین نشست شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری های اسلامی، به میزبانی دولت کویت، در پایتخت آن کشوربرگزار شده بود.