وزیر خارجه امروز در اجلاس وزرای خارجه ناتو شرکت می کند

150126132835_salahuddin_rabani_640x360_epaوزیر امور خارجه افغانستان برای شرکت در اجلاس وزرای امور خارجه ناتو وارد بروکسل می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، صلاح الدین ربانی پس از پایان دیدار رسمی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از فرانسه، امروز “سه شنبه” برای شرکت در اجلاس وزرای امور خارجه ناتو، به بروکسل سفر می کند.

قرار است وزیر امور خارجه افغانستان، در “نشست مأموریت حمایت قاطع” در اجلاس یاد شده سخنرانی کند.

در این نشست، افزون بر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و وزرای امور خارجه کشورهای عضو مأموریت حمایت قاطع، وزرای امور خارجه جاپان و جمهوری کوریا حضور خواهند داشت.

در این نشست، پیرامون تمدید مأموریت حمایت قاطع تا ختم سال ۲۰۱۶ میلادی، کار روی ادامه تعهدات برای حمایت مالی از نیروهای ملی امنیتی و دفاعی افغانستان تا ختم سال ۲۰۲۰ میلادی و برنامه ریزی برای حضور ناتو در افغانستان با رهبری ملکی پس از پایان مأموریت حمایت قاطع بحث و اتخاذ تصامیم صورت خواهد گرفت.

قرار است آقای ربانی در این نشست در مورد توانایی ها، چالش ها و نیازهای نیروهای ملی امنیتی و دفاعی افغانستان، دست آوردهای حکومت افغانستان در ساحات اصلاحات، مبارزه با فساد، حاکمیت قانون، حکومتداری خوب، اصلاحات انتخاباتی و حمایت از حقوق بشر (به ویژه حقوق زنان و کودکان) صحبت نماید.

همچنین وی، از تعهد افغانستان برای کار و تلاش بیشتر در ساحات یاد شده، به هدف برآورده ساختن هرچه بیشتر انتظارات شرکای بین المللی خویش و جامعه جهانی، تأکید خواهد کرد.

گفتنی است که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، پس از پایان اجلاس وزرای امور خارجه ناتو در بروکسل، برای ادامه همراهی با رئیس جمهوری کشور در سفر اروپایی اش، به برلین برود.