اسد ۲۴, ۱۳۹۹

وزیر حقوق زنان فرانسه از زنان مسلمان عذر خواهی کرد

france_minister_laurence_rossignolلورانس روسینول” وزیر حقوق زنان فرانسه پس از اینکه زنان مسلمان را “برده” توصیف کرده بود، از موضع خود عقب نشینی کرد و پوزش خواست.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وی در اظهاراتی گستاخانه مدعی شده بود که برخی از زنان مسلمان، مانند کنیزان امریکایی و آفریقایی چند دهه پیش، خودشان “بردگی” را انتخاب می کنند.

این وزیر زن فرانسوی روز چهارشنبه (۱۱ حمل) از مخالفت خود با گرایش برندهای جهانی به مدهای اسلامی و مطابق با “حجاب” و سرمایه‌گذاری زیاد در داخل فرانسه سخن گفت و سپس زنان مسلمان را به دلیل انتخاب حجاب، “برده” نامید و جنجال زیادی به راه انداخت. وی در پاسخ به گفتۀ مجری رادیو مونته کارلو که “برخی زنان این نوع لباس را با کمال میل انتخاب می کنند”؛ با به کار گیری تعبیری وقیحانه گفته بود: “بله، زنانی هستند که آن را انتخاب می کنند… در گذشته هم برخی مادران افریقایی و امریکایی، ادامه بردگی را انتخاب کردند.

اظهارات این وزیر فرانسوی انتقادات گسترده ای را به دنبال داشت به گونه ای که به امضای هزاران نامه الکترونیکی و درخواست برای استعفای وی منجر شد. شمار زیادی از رسانه های فرانسه، سازمان های اسلامی فرانسه از جمله دیده بان ملی مخالف با اسلام هراسی و انجمن فرانسوی های مسلمان نیز اظهارات وی را به شدت محکوم کردند.

در پی بالاگرفتن انتقادات، وزیر فرانسوی روز پنجشنبه در برنامه شبکه فرانس-۵ عذرخواهی کرد و گفت: من در انتخاب واژه موفق عمل نکردم و اگر به کسی توهین کرده ام، معذرت می خواهم.