وزیر امور خارجه هند در هفته جاری به کابل می آید

۱۹ دلو ۱۳۹۲

قرار است سلمان خورشید وزیر امور خارجه هند طی یک سفر رسمی عازم کابل گردد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این سفر آقای خورشید به دنبال سفر حامدکرزی و سایر مقامات ارشد افغانستان به هند، در هفته جاری در کابل صورت خواهد گرفت.

براساس گزارشها قرار است وزیر امور خارجه هند در این سفر با مقامات بلند پایه و از جمله حامدکرزی رئیس جمهورکشورمان دیدار و در باره روابط سیاسی و اقتصادی افغانستان و هند گفتگو نماید.

تاکنون، هدف اصلی این سفر اعلام نشده اما گفته می شود که مقامات دو کشور افغانستان و هند بر سر خرید تجهیزات نظامی، بحث خروج نظامیان خارجی و کمک هند به انتخابات افغانستان گفتگو نمایند.

حامدکرز

خورشد

سفر رسمی

کابل

گفتگو ها

هند


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.